nha-noi-nen-3 nha-noi-nen-2 nha-noi-background1 nha-noi-nen-3 nha-noi-background-2 94-4 3389178764 94-6 wallpaper-10
Translate

Nhà nổi, nhà thuyền, nhà nghỉ nổi, khách sạn nổi và các sản phẩm nhập khẩu từ Đức

Công ty Nhà Nổi Đức thành lập 07.1997 tại Germany, công việc chính bao gồm :

Mong muốn được hợp tác với các công ty tại Việt nam..